Actievoorwaarden

Aansprakelijkheid

Behalve in geval van opzet of grove schuld is Non-stop Hitradio niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van: